Förfrågan: ITC söker en Lösningsarkitekt (230110) (11481)

11481
ITC söker en Lösningsarkitekt (230110)
Stockholm Region
Lovisa Andersson
lovisa.andersson@itcnetwork.se
070-2341216

Vi söker för kunds räkning en Lösningsarkitekt. Läs mer nedan om uppdraget och kundens behov.


Vi bedriver ett antal stora förflyttningar inom AML området och digital kund on-boarding. Inom AML programmet kommer vi inom kort att påbörja ett projekt för att implementera framtidens systemstöd för AML.

I rollen som lösningsarkitekt i AML programmet så kommer du främst ha fokus på våra lösningar för kund on-boarding, vilket främst omfattar Digitala Kanaler, Bankens BPM plattform Appian och integrationsplattform. Du kommer samverka med programmets lösningsarkitket för AML/KYC och med systemleverantörernas arkitekter i respektive område.
Programmet består av ett antal leveranser från interna och externa leverantörer med stor fokus på integration av nya system med bankens befintliga system.

Inom rollen som Lösningsarkitekt ansvarar du för att:
- samarbeta med kravledare för att säkerställa tydlig kravställning
- de icke-funktionella kraven tas fram och dokumenteras
- det finns lösningsförslag som tydliggör hur verksamhetskraven skall realiseras och olika system skall samverka
- i samverkan med leverantörernas arkitekter hitta bästa designmöster givet förmågor/möjligheter i de olika systemen
- granska att respektive leverantörs designspec uppfyller våra krav
- återkoppla till kravledare hur lösningsdesignen uppfyller kraven, men framför allt att avgränsningar och begräsningar är tydliga för verksamheten
- dokumentera och driva igenom nödvändiga arkitekturbeslut i bankens arkitekturforum

Kompetenskrav

• Erfarenhet av integrerade komplexa system
• Mycket bra förmåga att kommunicera på svenska samt engelska i skrift och i tal
• Erfarenhet av BPM platformar
• Erfarenhet av bank- och finanssektorn och gärna området AML

Period: 230215 – 231231, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Plats: Kundens kontor Stockholm


Övrigt:
- Svara med en välskriven CV (i Word) som matchar kravbild och svara på kraven i matchningsmallen (mallen finns i förfrågan, en ikon med ett gem, uppe till höger)
- Skriv en motivering till hur väl konsulten matchar förfrågan och ställda krav
- Ange konsultens tillgänglighet samt önskat arvode
- Kandidater kommer att presenteras löpande till kunden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
- Grundlig bakgrundskontroll kan komma att begäras av kunden och denna kostnad belastar konsultbolaget eller enmanskonsulten.

ITC HAR INFÖRT SÄNDLISTOR BASERADE PÅ KOMPETENSOMRÅDEN. LOGGA IN I PORTALEN OCH GÖR DITT VAL FÖR ATT SÄKRA ATT DU TAR DEL AV ALLA RELEVANTA FÖRFRÅGNINGAR.


Lösningsarkitekt
3 - Medior
2023-02-17
2023-12-31
1 680 h
100%

Vänligen låt oss veta om ni är intresserade

Copyright © 2023, powered by